komín

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
© 2018 Střechy Kuthan – tesařství, klempířství, pokrývačství